Hop til indhold
Højesteret

Ikke advokatansvar 
27-06-2013 

Sag 251/2011
   

Dom afsagt den 27. juni 2013.

DKA Consult A/S
mod
Advokat A

Ikke advokatansvar i forbindelse med førelse af en retssag

Ved en dom afsagt af Sø- og Handelsretten i 2001 fik virksomheden Aqua- Wall delvist medhold i et krav om betaling af konventionalbod. Dommen blev anket til Højesteret, og advokat A indtrådte under anken som advokat for Aqua- Wall. Ved Højesterets dom afsagt i 2004 blev konventionalboden nedsat.

Hovedspørgsmålet i den foreliggende sag var, om advokat A i forbindelse med førelsen af ankesagen for Aqua- Wall havde handlet ansvarspådragende ved ikke at forsøge at dokumentere, at Aqua- Wall havde lidt et tab.

Højesteret lagde til grund, at advokat A havde drøftet spørgsmålet om dokumentation af tab med den administrerende direktør, L, i Aqua- Wall, og at advokat A havde som udgangspunkt, at Aqua- Wall skulle forsøge at dokumentere et tab, men at han var blevet enig med L om, at tabet navnlig skulle belyses på baggrund af L’s vidneforklaring. Herefter havde advokat A ikke handlet ansvarspådragende.

Landsretten var nået til det samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 27-06-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk