Hop til indhold
Højesteret

Ikke admittering af anke 
29-11-2012 

Sag 269/2012
 

Kendelse afsagt den 27. november 2012.

 

 

Havemøbelland ApS
mod
Damborg Shopping ApS

 

Ikke admittering af anke, der ved en fejl var anket til en forkert ankeinstans

 

En dom afsagt af Sø- og Handelsretten, der skulle ankes til Højesteret, blev ved en fejl anket til Østre Landsret. Efter ankefristens udløb opdagede advokaten fejlen og anmodede Højesteret om anketilladelse.

 

Højesteret imødekom ikke anmodningen, da ekspeditionsfejlen på advokatkontoret ikke gav grundlag for undtagelsesvis at meddele tilladelse til anke. Det forhold, at landsretten ikke inden fristens udløb blev opmærksom på fejlen, kunne ikke føre til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk