Hop til indhold
Højesteret

Højestegrænser for kiropraktorer 
23-01-2015 

Sag 171/2013
 

Dom afsagt den 23. januar 2015

 

Kiropraktisk Klinik ved  kiropraktor A
Kiropraktisk Klinik X ved kiropraktor B
mod
Landssamarbejdsudvalget
og
Region Hovedstaden

 

Fastsættelse af højestegrænser for det offentliges tilskud til kiropraktorer var berettiget

Landssamarbejdsudvalget pålagde i 2009 en højestegrænse for det offentliges tilskud til kiropraktisk behandling hos kiropraktor A og B på landsgennemsnittet tillagt 25%. Højestegrænsen var fastsat på baggrund af en bestemmelse i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening, hvorefter der er mulighed for at pålægge en kiropraktor en højestegrænse, hvis udgifterne til den enkelte kiropraktors patienter overstiger den gennemsnitlige udgift pr. patient her i landet med 25% eller mere.

Sagen angik, om fastsættelsen af højestegrænsen var berettiget.

Højesteret udtalte bl.a., at afgørelserne om fastsættelse af højestegrænser for A og B’s kiropraktorvirksomheder havde hjemmel i lov og overenskomst, ligesom der ikke var grundlag for at fastslå, at Landssamarbejdsudvalget burde have foretaget yderligere undersøgelser inden fastsættelsen af højestegrænser. Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte landssamarbejdsudvalgets konkrete skøn eller at tilsidesætte afgørelserne som ugyldige på grund af inhabilitet.

Konkurrencelovens bestemmelser og EU’s konkurrenceregler fandt ikke anvendelse, og der var derfor ikke tale om en overtrædelse af disse.

Fastsættelsen af en højestegrænse for kiropraktor A og B var derfor berettiget.

Landsretten var nået til det samme resultat

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk