Hop til indhold
Højesteret

Hjemvisning på grund af rettergangsfejl 
23-09-2016 

Sag 56/2016
  

 

Dom afsagt den 23. september 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Dom i straffesag blev ophævet, da en af domsmændene under dele af bevisførelsen fremstod, som om han sov

I en sag om bl.a. seksuelle overgreb blev landsrettens dom ophævet.

Højesteret lagde vægt på, at parterne var enige om, at det kunne lægges til grund, at en domsmand under hovedforhandlingen i landsretten, hvor der blev afspillet videoafhøring af forurettede i sagens hovedforhold, i flere tilfælde fremstod, som om han var faldet i søvn.

Højesteret fandt herefter i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande, at landsrettens dom skulle ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved landsretten.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk