Hop til indhold
Højesteret

Hjemmetræning, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning 
19-08-2014 

Sag 288/2013 og 289/2013
 

Dom afsagt den 19. august 2014

 

Sag 288/2013

A og B
mod
Ankestyrelsen

 

Sag 289/2013

A
mod
Ankestyrelsen

 

Godkendelse af kommunes konkrete skøn efter serviceloven ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning af handicappet barn, men retlig mangel ved kommunens afgørelse om merudgift til aflastning

A og Bs datter, C, blev født i 2000 med en hjerneskade. A hjemmetrænede C under en forsøgsordning i kommunen, der indebar, at A fuldt ud fik dækket tabt arbejdsfortjeneste. I 2009 traf kommunen afgørelse om reduktion af den tabte arbejdsfortjeneste og henviste til, at ordningen kun gælder hjemmetræning, men ikke hjemmeundervisning. Da A og B havde afslået et specialskoletilbud og i stedet ønskede, at A skulle hjemmeundervise C, skulle den tabte arbejdsfortjeneste derfor reduceres. A klagede over afgørelsen og fremhævede, at kommunen ikke kunne fradrage de timer, som C var blevet tilbudt undervisning mv. i specialskolen.

Højesteret fandt, at kommunen havde foretaget et konkret skøn vedrørende dækning af tabt arbejdsfortjeneste, og at der ikke var holdepunkter for at fastslå, at kommunen havde baseret afgørelsen på usaglige kriterier, eller sat skønnet under regel.

A og B havde tillige ansøgt kommunen om merudgiftsydelse til aflastning. Kommunen fastsatte den nødvendige merudgift til 10 timer om ugen, hvilket blev tiltrådt af Det Sociale Nævn. Kommunen havde endvidere fastsat timesatsen for aflastningen til 80 kr. og henvist til, at der alene var tale om et tilskud til aflastning, hvilket Det Sociale Nævn også tiltrådte.

Højesteret fandt, at kommunen og Det Sociale Nævns fortolkning af serviceloven vedrørende aflønning ved aflastning var forkert, da der skal ske fuld dækning af de nødvendige merudgifter. Det Sociale Nævns afgørelse om aflastning var derfor ugyldig.

Landsretten var nået til det samme resultat vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, mens landsretten var nået til et andet resultat vedrørende aflastning.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk