Hop til indhold
Højesteret

Hjemmerøveri straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1 
17-12-2012 

Sag 173/2012
  

 

Dom afsagt den 17. december 2012

 

Rigsadvokaten
mod
T1 og T2

 

T1 og T2 var i landsretten idømt 5 års fængsel for røveri efter strafskærpelsesreglen i straffelovens § 288, stk. 2. Højesteret fastsatte straffen til 1 år og 6 måneders fængsel efter straffelovens § 288, stk. 1.

 

Efter T1’s og T2’s forklaringer, der var lagt til grund, trængte de ind hos offeret, og ved brug af vold i form af et halsgreb og trussel om vold, herunder trussel med lægtehammer, frarøvede de ofret diverse personlige effekter og 1.200 kr. i kontanter.

 

Efter T1’s og T2’s forklaringer kendte ofret en medgerningsmand, som havde anstiftet, at røveriet blev begået hos det pågældende offer. Medgerningsmanden deltog ikke i selve udførelsen af røveriet.

 

Højesteret fandt, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne lægges til grund, at det havde været hensigten med den gældende strafskærpelsesregel, der trådte i kraft den 1. juli 2011, at et røveri som det begåede skulle anses som et ”egentligt hjemmerøveri”, således at det af den grund var omfattet af straffelovens § 288, stk. 2. Da røveriet heller ikke i øvrigt kunne anses for at være af særlig grov beskaffenhed, fandt Højesteret herefter, at straffen for begge de tiltalte skulle fastsættes efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. 

 

Højesteret udmålte straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder.

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk