Hop til indhold
Højesteret

Hjemmel efter folkedrabsloven 
26-04-2012 

Sag 2/2012
 

Kendelse afsagt den 26. april 2012.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Hjemmel efter folkedrabsloven til at straffe for folkedrabshandlinger begået i Rwanda i 1994, og betingelserne for strafforfølgning opfyldt.

T, som er rwandisk statsborger men bosiddende i Danmark, er mistænkt for at have begået folkedrabshandlinger i Rwanda i 1994. T blev anholdt i 2010, og i 2011 blev han tiltalt for bl.a. overtrædelse af folkedrabsloven fra 1955, som bygger på FN’s folkedrabskonvention fra 1948.

Der opstod under sagen tvivl om, hvorvidt folkedrabsloven giver hjemmel for danske domstole til at straffe for folkedrabshandlinger, som ikke er begået i Danmark.

Højesteret fastslog, at folkedrabsloven giver hjemmel til straffe folkedrab begået i Rwanda. Betingelserne for strafforfølgning var også opfyldt. Tiltalen for overtrædelse af folkedrabsloven skulle derfor ikke afvises.

Højesteret nåede dermed frem til et andet resultat end landsretten.

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk