Hop til indhold
Højesteret

Henvisning til landsretten 
14-11-2016 

Sag 248/2016
 

Kendelse afsagt den 11. november 2016

 

Skatteministeriet
mod
A

 

Sag om, hvorvidt en døgnplejer er at anse for selvstændig erhvervsdrivende, skulle behandles af landsretten i 1. instans.

Skatteministeriet anlagde i marts 2016 sag mod A med påstand om, at hun skulle anerkende, at den døgnpleje, som hun drev, ikke kunne anses for selvstændig erhvervsvirksomhed.

Retten i Holbæk henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at vurderingen af, om A drev selvstændig erhvervsvirksomhed, skulle ske på baggrund af en skønsmæssig afvejning af en række momenter, som er nærmere fastlagt i retspraksis mv., og at vurderingen ikke var af principiel karakter.

Højesteret fastslog, at sagen rejser et principielt spørgsmål om afvejningen af de momenter, som skal tillægges vægt ved fastlæggelsen af, om døgnplejere skal anses for lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, og at afklaringen af dette spørgsmål må antages at have en sådan generel betydning for retsanvendelsen, at betingelserne for at henvise sagen til behandling ved landsretten er opfyldt.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk