Hop til indhold
Højesteret

Henvisning til landsretten 
26-06-2015 

Sag 93/2015
 

Kendelse afsagt den 25. juni 2015   

 

Jan Aage Jeppesen
mod
Bent Jensen
og
Gyldendal Nordisk Forlag A/S

 

Sag om ærekrænkelse skulle ikke behandles af landsretten som første instans

Jan Aage Jeppesen anlagde i august 2014 sag mod Bent Jensen og Gyldendal Nordisk Forlag A/S ved Københavns Byret i anledning af en udtalelse om Jan Aage Jeppesen i Bent Jensens bog ”Ulve, får og vogtere 1”, der var udgivet på Gyldendals forlag. Jan Aage Jeppesen rejste krav om, at udtalelsen blev kendt ubeføjet, og at Bent Jensen og Gyldendal blev pålagt straf og skulle betale godtgørelse til Jan Aage Jeppesen i anledning af udtalelsen.

Københavns Byret henviste sagen til behandling ved landsretten som første instans. Landsretten sendte imidlertid sagen tilbage til byretten med den begrundelse, at betingelserne for henvisning til behandling ved landsretten ikke var opfyldt.

Højesteret var enig i landsrettens vurdering af, at sagen ikke var af en sådan karakter, at den var principiel og havde generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt. Betingelserne for at hen­vise sagen til behandling ved landsretten var derfor ikke opfyldt.

Det er første gang, at Højesteret tager stilling til et spørgsmål om henvisning til behandling ved landsretten efter de nye henvisningsregler, der trådte i kraft den 1. februar 2014.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk