Hop til indhold
Højesteret

Hensættelser til vedligeholdelse ikke fradragsberettiget 
13-08-2013 

Sag 202/2011
 

Dom afsagt den 13. august 2013

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S
mod
Skatteministeriet 

Hensættelser til større vedligeholdelseseftersyn af lejede fly ikke fradragsberettiget 

Sagen angik den skattemæssige periodisering af udgifter til vedligeholdelse af fly, hvor flyet er lejet, og vedligeholdelsespligten påhviler lejer. I selvangivelserne for 2004 og 2005 foretog Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S fradrag for hensættelser til større vedligeholdelseseftersyn på fly, som selskabet havde lejet.

Spørgsmålet var, om der i den indkomstmæssige skatteopgørelse for et givet år kan foretages fradrag for hensættelser til vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres senere. Thomas Cook henviste i den forbindelse bl.a. til, at det følger af nettoindkomstprincippet, at driftsudgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst, og at der som følge heraf skulle gives selskabet medhold i, at der kunne ske fradrag i 2004 og 2005.

Højesteret kom frem til, at hensættelserne ikke havde den karakter af betaling til opfyldelse af en endelig retlig pligt, som er nødvendig for at foretage fradrag, og at fradraget først kan foretages, når forpligtelsen til at afholde vedligeholdelsesudgifterne aktualiseres, og udgiften kan gøres endeligt op.

Landsretten var kommet til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 13-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk