Hop til indhold
Højesteret

Hemmelige gentagne ransagninger 
10-05-2012 

Sag 129/2011
 

Kendelse afsagt den 10. maj 2012.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Politiets indgreb i Ts Facebook- og Messengerprofiler ved brug af Ts koder var lovlige efter reglerne om gentagne hemmelige ransagninger

T var mistænkt for narkokriminalitet efter straffelovens § 191. Under efterforskningen havde politiet via telefonaflytning fået kendskab til koderne til hans Facebook- og Messengerprofiler.

Politiets adgang til Ts Facebook- og Messengerprofiler ved brug af koderne var indgreb, som kan foretages efter reglerne om gentagne hemmelige ransagninger i medfør af retsplejelovens § 793, stk. 1, nr. 1, jf. § 799.

Landsretten var nået til det samme resultat, men med en anden begrundelse.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk