Hop til indhold
Højesteret

Helårsbeboelse 
25-08-2015 

Sag 82/2014
 

Dom afsagt den 25. august 2015

 

Lene Dinesen og Torben Staal Dinesen
mod
Natur- og Miljøklagenævnet

 

Ret til at benytte ejendom i sommerhusområde til helårsbeboelse var bortfaldet

Sagen angik, om en ejendom, der lå i et sommerhusområde, fortsat måtte benyttes til helårsbeboelse. Retten til helårsbeboelse var bortfaldet, hvis retten ikke havde været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Efter de foreliggende oplysninger havde ejendommen ikke været anvendt til helårsbeboelse i 3 år efter en brand, og der havde heller ikke i perioden været iværksat arbejder på ejendommen med henblik på at genoptage anvendelsen som helårsbolig.

Højesteret udtalte, at de tiltag og bestræbelser, som var foretaget med henblik på at få renoveret eller genopført ejendommen efter branden, ikke var af en sådan karakter, at de – hver for sig eller tilsammen – kunne anses for at udgøre en udnyttelse af retten til helårsbeboelse.

Højesteret fastslog herefter, at den hidtidige ret til helårsbeboelse var bortfaldet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk