Hop til indhold
Højesteret

Halvpart af hus ikke særeje 
18-08-2015 

Sag 247/2014
 

Dom afsagt 18. august 2015   

 

A
mod
B

 

Ikke fornødent bevis for, at halvparten af hus var betalt med særejearv

A arvede i 2000 et større pengebeløb, og det var i arveladers testamente bestemt, at arven skulle være As særeje. I september 2001 købte A og hendes ægtefælle B et hus. Købet af huset blev finansieret dels ved at A og B optog et kreditforeningslån og dels med midler fra en af A og B fælles oprettet boligskiftekonto.  I november 2001 blev en del af As arv overført til boligskiftekontoen.  

Da parterne blev skilt i 2008, opstod der uenighed om, hvorvidt As halvpart af huset delvist var betalt af hendes arv og således trådte i stedet for det arvede pengebeløb som hendes særeje.

Højesteret fastslog, at A ikke havde bevist, at hendes halvpart af huset var betalt med pengene fra arven og dermed var hendes særeje. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk