Hop til indhold
Højesteret

Hæftelse for mineralolie- og kuldioxidafgift 
26-08-2014 

Sag 320/2012
 

Dom afsagt den 26. august 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

 

A hæftede for mineralolie- og kuldioxidafgift

A aftog olie og benzin fra to danske anpartsselskaber, B og C, der var registreret som varemodtagere i henhold til mineralolieafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven. Selskaberne havde erhvervet olien og benzinen fra udenlandske leverandører i Ungarn og Slovakiet. Sagen angik, om A var den reelle erhverver af leverancerne fra de udenlandske leverandører og dermed hæftede for mineralolie- og kuldioxidafgift.

Højesteret tiltrådte landsrettens begrundelse og resultat, hvorefter A efter en samlet bedømmelse måtte anses som den reelle erhverver af olie- og benzinleverancerne fra de udenlandske leverandører. A hæftede derfor for afgifterne.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk