Hop til indhold
Højesteret

Gyldighed af brugsmodelregistrering 
22-04-2015 

Sag 257/2013
 

Dom afsagt den 22. april 2015

 

Instore Display ApS
mod
NTI Display ApS

 

Brugsmodelregistrering var ugyldig og kunne ikke ændres

Instore Display ApS fik med prioritet fra 13. marts 2006 brugsmodelregistreret et foldedisplay. NTI Display ApS anfægtede registreringens gyldighed.

Højesteret fastslog, at NTI Display ApS havde godtgjort, at den såkaldte Tesa-reol var blevet almindeligt tilgængelig i 2005, dvs. forud for prioritetsdagen. Sø- og Handelsretten havde under medvirken af sagkyndige dommere vurderet, at Tesa-reolen foregreb samtlige træk i Instore Display ApS’ brugsmodelregistrering, og at registreringen derfor ikke opfyldte nyhedskravet i brugsmodellovens § 5. Højesteret tiltrådte Sø- og Handelsrettens vurdering og afviste at godkende brugsmodelregistreringen med ændrede kravsæt. 

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk