Hop til indhold
Højesteret

Grundlag for konkurskarantæne 
12-01-2018 

Sag 65/2017
 

Kendelse afsagt 11. januar 2018   


A
mod
X ApS under konkurs

 

En direktørs adfærd i et nu konkursramt selskab medførte konkurskarantæne

A var direktør i konsulentvirksomheden X ApS og Y Holding ApS, der blev taget under konkursbe­handling i 2014. Spørgsmålet i sagen var, om betingelserne i konkursloven, for at på­lægge A konkurs­karantæne var opfyldt.

Højesteret fandt efter en helhedsvurdering, at A’s forretningsførelse i perioden frem til konkursen hav­de været groft uforsvarlig, og at han som følge heraf må antages at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. A blev derfor pålagt konkurskarantæne i 2 år. Ved vurderingen lagde Høje­steret navnlig vægt på, at A ved sine dispositioner over salgssummen for Y Holdings anparter i et an­det selskab Z og ved den fortsatte drift af X havde tømt X og Y Holding for midler, hvorved Y Hol­ding blev ude af stand til at betale et krav fra Z, og at han samtidig kanaliserede indtægter uden om selskaberne. Højesteret tillagde det endvidere en vis vægt, at der i en række år og helt frem til konkur­sen havde været ulovlige ledelseslån til A fra selskabet X.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk