Hop til indhold
Højesteret

Grundforbedringsfradrag vedrørende storparcel 
04-04-2017 

Sag 136/2016
 

Dom afsagt den 4. april 2017

 

Slagelse Boligselskab
mod
Skatteministeriet

 

Det var ikke godtgjort, at vand- og kloakledninger mv. havde medført en stigning af grundværdien, jf. vurderingslovens § 17

Sagen angik, om Slagelse Boligselskab efter vurderingslovens § 17 var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til etablering af ledninger til brugsvand, regnvand og spildevand på sine ejendomme.

Højesteret fandt, at spørgsmålet om fradragsret for udgifter til anlægsarbejder på en storparcel må afgøres efter samme principper, uanset om der er tale om parkeringsanlæg, stianlæg, dræningsanlæg, kloakledninger eller varme- og vandforsyningsanlæg mv. I alle tilfælde er det afgørende, om anlægget har medført en forbedring, der må antages at have virket værdiforøgende ved ansættelsen af grundværdien – det vil sige værdien af grunden i ubebygget stand.

Højesteret fandt, at Slagelse Boligselskab ikke havde godtgjort, at de omtvistede ledninger havde medført en stigning af grundværdien i ubebygget stand, og at betingelserne for fradrag derfor ikke var opfyldt.

Højesteret bemærkede endvidere, at Slagelse Boligselskab ikke havde godtgjort en fra Den Juridiske Vejledning afvigende fast administrativ praksis

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk