Hop til indhold
Højesteret

Grov vold. Restaurationsvold. 
08-02-2011 

sag 322/2010

Dom afsagt den 8. februar 2011

Rigsadvokaten
mod
T

Slag med eller kast af glas mod ansigtet henført under straffelovens § 245, stk. 1

Spørgsmålet var, om den af tiltalte udøvede vold skulle henføres under straffelovens § 245, stk. 1, om grov vold, og om den af landsretten idømte straf på fængsel i 40 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste skulle forhøjes.

Højesteret henførte forholdet under straffelovens § 245, stk. 1, og forhøjede straffen til fængsel i 60 dage, som under hensyn til sagens omstændigheder og Ts gode personlige forhold undtagelsesvis blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. (Dissens for så vidt angik strafudmålingen).

Højesteret udtalte bl.a., at slag med eller kast af glas eller flaske mod ansigtet på grund af handlingens typiske farlighed som udgangspunkt må anses for omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Dette gælder, selv om glasset eller flasken i det konkrete tilfælde ikke bliver knust ved at ramme ansigtet. Højesteret fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt i det foreliggende tilfælde.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk