Hop til indhold
Højesteret

Groft uagtsomme pilotfejl 
02-06-2015 

Sag 279/2012
 

Dom afsagt den 2. juni 2015

 

Weibel Scientific A/S
mod
Nordisk Flyforsikringsgruppe

 

Forsikringssum udbetalt efter flyhavari skulle tilbagebetales, fordi havariet skyldtes groft uagtsomme pilotfejl

I maj 2005 havarerede flyet OY-JET tilhørende Weibel Scientific i forbindelse med en landing på en flyveplads i USA. Flyet kørte af landingsbanen, endte i saltvand og blev totalskadet. Nordisk Flyforsikringsgruppe udbetalte forsikringssummen på 5 mio. USD til Weibel Scientific, dog under forudsætning om at kræve tilbagebetaling, hvis efterfølgende oplysninger måtte vise, at havariet skyldtes grov uagtsomhed. Efter bl.a. at have set en privat videooptagelse af landingen, krævede Nordisk Flyforsikringsgruppe forsikringssummen tilbagebetalt, idet man nu var af den opfattelse, at havariet skyldtes pilotfejl, som havde karakter af grov uagtsomhed. Sagen angik, om tilbagebetalingskravet var berettiget.

Højesterets flertal fastslog, at piloten havde udvist grov uagtsomhed ved at lande på den pågældende flyveplads, at havariet skyldtes den groft uagtsomme pilotfejl, og at kravet om tilbagebetaling af forsikringssummen var berettiget.  Weibel Scientific skulle derfor tilbagebetale forsikringssummen til Nordisk Flyforsikringssgruppe.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Et mindretal i Højesteret stemte for at frifinde Weibel Scientific.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk