Hop til indhold
Højesteret

Groft uagtsom fragtfører 
23-01-2014 

Sag 68/2012
 

Dom afsagt den 23. januar 2014 

 

Team Ship A/S
mod
Holvrieka Danmark A/S

 

Fragtfører udviste grov uagtsomhed i forbindelse med transport af bryggeritanke

Team Ship og Holvrieka havde indgået aftale om, at Team Ship skulle sørge for transport af nogle tanke til et bryggeri i Rusland. Team Ship benyttede sig i den forbindelse af en undertransportør. Tankene blev leveret til bryggeriet med meget betydelig forsinkelse. Holvrieka skulle derfor betale bod til bryggeriet, ligesom Holvrieka måtte afholde en del ekstraudgifter til anden transportør mv.

Højesteret fandt, at der fra Team Ships side forelå en så graverende tilsidesættelse af de normer, som må gælde for en fragtfører, at Team Ship ved grov uagtsomhed var ansvarlig for det tab, som Holvrieka havde lidt ved forsinkelsen. Herefter fandt Højesteret, at Team Ship skulle betale 224.332,90 euro i erstatning til Holvrieka.

Sø- og Handelsretten havde ligeledes fundet, at der forelå grov uagtsomhed, men havde fastsat et større erstatningsbeløb.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk