Hop til indhold
Højesteret

Grønlandsk sag om tilbageholdelse 
09-08-2016 

Sag 75/2016
 

 

 

Kendelse afsagt den 8. august 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Fortsat tilbageholdelse under anke uden fastsættelse af frist tiltrådt

Højesteret fastslog, at Grønlands Landsret med rette havde tiltrådt en kredsrets bestemmelse om fortsat tilbage­holdelse af T uden fastsættelse af frist.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at kredsretten ikke havde udarbejdet dom og retsbøger inden rimelig tid efter domsafsigelsen, og Højesteret tiltrådte, at dette forhold i det foreliggende tilfælde heller ikke kunne begrunde løsladelse efter princippet i den grønlandske retsplejelovs § 366 eller efter proportionalitetsbestemmelsen i § 359, stk. 3, henset til grovheden af de pådømte forhold, formålet med tilbageholdelsen og den tid, T havde været frihedsberøvet.

 Læs hele kendelsen

 

 Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk