Hop til indhold
Højesteret

Graveskade 
18-12-2013 

Sag 303/2011
 

Dom afsagt den 18. december 2013

 

TDC A/S
Biintervenient: Dansk Ledningsejerforum
mod
Viborg Kommune
Biintervenient: Dansk Byggeri

 

Viborg Kommune ikke erstatningsansvarlig for overrivning af TDC’s fiberkabel

Sagen angik, om Viborg Kommune havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udførel­se af gravearbejder til et kloakanlæg, hvorved et fiberkabel tilhørende TDC A/S blev revet over.

Forud for udførelsen af gravearbejdet indhentede Viborg Kommune ledningsoplysninger fra TDC, og fik som svar tilsendt et kort over om­rådet, der viste et projekteret tracé i jord. TDC havde imidlertid ikke etableret fiberkablet som projekteret og vist på kortet, hvilket TDC ikke oplyste kommunen om.

Højesteret fastslog, at kommunen måtte gå ud fra, at kablet, hvis det var etableret, var placeret i det væ­sentlige som projekteret og vist på kortet, idet der ikke var forhold ved kortet eller på stedet, der klart gav grundlag for mistanke om, at kortet var misvisende.

Herefter fastslog Højesteret, at gravearbejdet blev tilrettelagt og udført under forsvarlig hensyntagen til de ind­hentede ledningsoplysninger, og at Viborg Kommune derfor ikke havde pådraget sig ansvar for overrivningen af fiberkablet.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk