Hop til indhold
Højesteret

Godtgørelse for afskedigelse af deltidsansat 
29-06-2012 

Sag 62/2011

Dom afsagt den 29. juni 2012.

HK Danmark som mandatar for boet efter A
mod
Tandlægeforeningen som mandatar for B og C

Deltidsansat havde ret til en godtgørelse, da arbejdsgiveren ikke havde bevist, at den ansattes opsigelse som følge af en ændring af arbejdstiden var begrundet i virksomhedens driftskrav

B og C, som drev en tandlægeklinik, blev pålagt at betale en godtgørelse svarende til 3 måneders løn til klinikassistenten A, som ifølge Højesteret var blevet opsagt som følge af, at A havde afslået at gå fra en stilling på deltid til fuld tid.

Højesteret udtalte, at en lønmodtager ikke har ret til en godtgørelse, hvis arbejds­gi­verens opsigelse som følge af en ændring af arbejdstiden er sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Det påhvilede arbejdsgiveren at bevise, at der forelå en sådan begrundelse.

Der var et behov for at øge antallet af klinikassistenttimer, men B og C ikke godtgjort, at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller ufor­holds­mæssige omkostninger at tilgodese behovet ved at ansætte en yderligere kli­nikassistent på deltid, eller at det ikke var muligt at tiltrække ansøgere til en sådan deltidsstilling. A havde derfor krav på godtgørelse efter deltidslovens § 4 a, stk. 3.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 29-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk