Hop til indhold
Højesteret

Godtgørelse til uberettiget afskediget elev 
19-02-2018 

Sag 151/2017
 

Dom afsagt den 19. februar 2018

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Lønmodtagernes Garantifond

 

Afskediget elev skulle ikke have godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven

A’s uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, og A havde fået erstatning for sit løntab. A opfyldte betingelserne for at få godtgørelse efter såvel funktionærloven som efter erhvervsuddannelsesloven. Spørgsmålet var, om han havde krav på begge godtgørelsesbeløb.

Højesteret fastslog, at A havde krav på det godtgørelsesbeløb, som var størst, men at han ikke kunne få godtgørelse efter både erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven, da disse godtgørelser i det væsentligste kompenserer for de samme forhold.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk