Hop til indhold
Højesteret

Godtgørelser for overtrædelser af forskelsbehandlingsloven 
01-10-2014 

Sag 322/2012
 

Dom afsagt den 1. oktober 2014

 

 

Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A, B, C, D, E og F
mod
Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden, SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB

 

Godtgørelser for overtrædelser af forskelsbehandlingsloven udmålt til 4 måneders løn

I forbindelse med generelle nedskæringer som følge af arbejdsmangel gennemførte SAS i september 2008 en afskedigelsesrunde. Udvælgelsen af de piloter, der skulle afskediges, var sket efter aftale med Dansk Pilotforening på baggrund af, om de pågældende var pensionsberettigede, hvilket efter overenskomsten var fra det fyldte 60. år.    

Der var for Højesteret enighed om, at afskedigelserne var gennemført i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Sagen angik størrelsen af de godtgørelser, der efter loven skulle tilkendes seks piloter. 

Højesteret fandt, at der forelå formildende omstændigheder og fastsatte efter en samlet vurdering af grovheden af overtrædelsen af forskelsbehandlingsloven godtgørelserne til 4 måneders løn (dissens). 

Landsretten havde tilkendt de seks piloter godtgørelser på 300.000 kr. svarende til ca. 3 måneders løn. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk