Hop til indhold
Højesteret

Godtgørelse på 75.000 kr. for offentliggørelse af billeder 
17-08-2010 

Sag 431/2008
 

Dom afsagt den 10. juni 2010.

 

A
mod
ansvarshavende redaktør B

 

Godtgørelse på 75.000 kr. for offentliggørelse af billeder af studievært, der bader på strand topløs og i højgravid tilstand 

Sagen angik privatlivets fred og retten til eget billede og vedrørte to tilfælde, hvor Se & Hør havde bragt billeder uden A’s samtykke.

Det første tilfælde drejede sig om et nummer af Se & Hør udgivet i 2006, hvor der på bladets forside og inde i bladet vises billeder af A, der bader på en offentlig, men næsten mennesketom strand topløs og i gravid tilstand. Det andet tilfælde drejede sig om et nummer af Se & Hør udgivet i 2007, hvor der på forsiden af bladet er et tidligere offentliggjort foto af A og et billede af sengen i hendes soveværelse med bl.a. teksten ”I seng med A”. I en artikel inde i bladet er der en række billeder af de forskellige værelser i A’s og hendes tidligere kærestes tidligere fælleslejlighed. Billederne af lejligheden var allerede forud for videregivelsen i Se & Hør offentliggjort på internettet af den ejendomsmægler, der havde fået til opgave at sælge lejligheden.

A påstod som følge heraf den tidligere chefredaktør for Se & Hør, B, idømt straf efter straffelovens § 264 d for det første tilfælde og pligt til at betale godtgørelse for både det første og det andet tilfælde.           

Højesteret frifandt B for påstanden om straf. Dels fordi der ved offentliggørelsen af billederne og den ledsagende tekst ikke blev afsløret noget om A’s private forhold i § 264 d’s forstand, dels fordi der ikke, som krævet efter § 264 d, var tale om billeder af A, der åbenbart kunne forlanges unddraget offentligheden.

Med hensyn til godtgørelse fandt Højesteret, at en offentliggørelse af et billede af en karakter som billederne i det første tilfælde udgør en retsstridig krænkelse af A, der berettiger hende til en godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26. Højesteret lagde herved vægt på, at billederne af den højgravide A, der badede topløs på en næsten mennesketom strand, var optaget uden hendes samtykke, og at de ikke havde sammenhæng med hendes virke som radio- og TV-vært, eller var et led i en omtale af samfundsmæssige relevante forhold. Godtgørelsen blev fastsat til 75.000 kr. Ved fastsættelsen af størrelsen af godtgørelsen lagde Højesteret bl.a. vægt på, at billederne blev bragt på forsiden, at krænkelsen skete for vindings skyld og at Se & Hør måtte antages at have haft en økonomisk interesse i den retsstridige offentliggørelse. Vedrørende det andet tilfælde fandt Højesteret, at A ikke var berettiget til godtgørelse på baggrund af en samlet vurdering af karakteren af billederne og overskrifterne sammenholdt med A’s tidligere optræden i offentligheden samt under hensyn til, at billederne af lejligheden var offentliggjort forud for viderebringelsen i Se & Hør. 

Landsretten var kommet til samme resultat, dog havde landsretten fastsat godtgørelsen til 50.000 kr.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk