Hop til indhold
Højesteret

Udmåling af godtgørelse 
28-11-2017 

Sag 319/2016
 

Dom afsagt den 28. november 2017

 

HK/Danmark som mandatar for A
mod
Sønderborg Kommune

 

Kontorelev havde ikke krav på yderligere godtgørelse efter ligebehandlingsloven

A, der havde været kontorelev i Sønderborg Kommune, havde i strid med erhvervsuddannelsesloven og ligebehandlingsloven ikke fået forlænget sin uddannelsesaftale med den periode, hun var på barsel. Sønderborg Kommune havde på baggrund heraf – og som følge af Højesterets dom af 21. januar 2015 (UfR 2015.1318) – udbetalt A en godtgørelse svarende til to måneders løn.

Spørgsmålet for Højesteret vedrørte alene, om A havde ret til yderligere godtgørelse end den, som eleven i højesteretsdommen fra 2015 havde fået tilkendt.

Højesteret bemærkede, at kriterierne i dommen fra 2015 for udmåling af godtgørelse til en elev, hvis uddannelsesaftale i strid med erhvervsuddannelseslovens § 58 og ligebehandlingslovens § 9 ikke er blevet forlænget under fravær på grund af barsel, ikke er begrænset til at gælde for elever hos private arbejdsgivere. Beskrivelsen i højesteretsdommen af en betydelig retsusikkerhed, som der skal lægges vægt på ved udmålingen, omfatter således også retsstillingen for kontorelever i kommunerne.

A havde derfor ikke krav på yderligere godtgørelse. Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk