Hop til indhold
Højesteret

God advokatskik og tavshedspligt 
13-12-2017 

Sag 35/2017
 

Dom afsagt den 13. december 2017

 

Advokat A
mod
Advokatnævnet

 

Ikke i strid med god advokatskik, at advokat afventede editionskendelse, før han udleverede klientkonto- og bogholderioplysninger til kurator

A var advokat for B, som blev taget under konkursbehandling. Kurator anmodede om udskrift af advokat A’s klientkonto og bogholderi vedrørende B, og da advokat A protesterede herimod, pålagde skifteretten ved en editionskendelse A at udlevere oplysningerne. A kærede afgørelsen, som blev stadfæstet af landsretten, og advokat A udleverede herefter oplysningerne.

Advokatnævnet havde pålagt advokat A en bøde for at have handlet i strid med god advokatskik ved ikke at have udleveret oplysningerne til kurator.

Højesteret udtalte, at udskrifterne af klientkonto og bogholderi indeholdt oplysninger om
B’s økonomiske forhold, som advokaten var kommet i besiddelse af som led i sit arbejde som advokat for B. Højesteret fandt derfor, at oplysningerne var omfattet af advokatens tavshedspligt og bemærkede, at denne tavshedspligt ikke ophørte ved B’s konkurs.

Højesteret fandt som byretten, at advokat A ikke havde haft pligt til at udlevere oplysningerne, før landsrettens afgørelse om kurators editionsanmodning forelå, hvorfor advokat A ikke havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke at udlevere oplysningerne på et tidligere tidspunkt end sket.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse


 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk