Hop til indhold
Højesteret

Gældsbrevslovens § 27. Tilbagebetalingskrav. 
31-08-2011 

Sag 60/2010
Dom afsagt den 31. august 2011.


E-DOCU.NET ApS
mod
AL Finans A/S
Biintervenient til støtte for AL Finans A/S:
Finans & Leasing

Krav om tilbagebetaling kunne ikke rettes mod erhververen af en fordring i medfør af princippet i gældsbrevslovens § 27

Sagen angik krav på tilbagebetaling af vederlag for levering af edb-programmer efter ophævelse af leveringsaftalerne som følge af leverandørens misligholdelse. Kunderne krævede tilbagebetaling fra AL Finans A/S, der som led i en factoringordning havde erhvervet vederlagskravene og forud for ophævelserne modtaget betaling af dem. 

Spørgsmålet var, om E-DOCU.NET ApS, der havde overtaget kundernes krav, kunne kræve tilbagebetaling fra AL Finans i medfør af princippet i gældsbrevslovens § 27.

Det fremgår af gældsbrevslovens § 27, at hvis et simpelt gældsbrev overdrages til eje eller pant, får erhververen ikke bedre ret end overdrageren, medmindre andet følger af særlige retsregler.

Højesteret fastslog, at det ikke fulgte af princippet i gældsbrevslovens § 27, at E-DOCU.NET’s tilbagebetalingskrav kunne rettes ikke alene mod leverandøren (overdrageren af fordringerne), men tillige mod AL Finans, selv om dette selskab som erhverver af fordringerne havde modtaget betalingerne. Et sådant krav mod erhververen måtte bero på, om det fulgte af en aftale eller kunne støttes på andre regler, f.eks. reglerne om tilbagebetaling af beløb erlagt i urigtig formening om skyld.

Højesteret frifandt herefter AL Finans.

Landsretten var nået til samme resultat. 

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 02-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk