Hop til indhold
Højesteret

Glatførebekæmpelse 
21-06-2016 

Sag 194/2015
 

Dom afsagt den 21. juni 2016

 

Dorthe Agerskov
mod
Grundejerforeningen Planetbyen

 

Grundejerforening havde påtaget sig at forestå glatførebekæmpelse

I februar 2013 faldt S og pådrog sig personskade. Faldulykken skete på en privat fællesvej ud for Dorthe Agerskovs ejendom. Der var ikke foretaget glatførebekæmpelse. På den baggrund fastslog landsretten, at Dorthe Agerskov skulle anerkende erstatningsansvaret for den personskade, som S pådrog sig ved faldulykken.

Dorthe Agerskov var medlem af Grundejerforeningen Planetbyen. Det fremgik af grundejerforeningens vedtægter, at foreningen forestod ren- og vedligeholdelse, snerydning, glatføregrusning etc. på veje, stier og fællesarealer i området.

Højesteret udtalte, at Dorthe Agerskov med rette kunne forvente, at grundejerforeningen udførte glatførebekæmpelse på den private fællesvej. På den baggrund fastslog Højesteret, at grundejerforeningen skulle friholde Dorthe Agerskov for ethvert beløb, som hun måtte blive pålagt at betale til S som følge af hans tilskadekomst i februar 2013.

Højesteret bemærkede i øvrigt, at bestemmelsen i en lokalplan om grundejerforeningens pligt til drift og vedligeholdelse af vej- og stianlæg, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, havde hjemmel i planloven.

Landsrettens flertal var nået til et andet resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk