Hop til indhold
Højesteret

Genoptagelse efter erstatningsansvarsloven 
30-09-2014 

Sag 70/2014
 

Dom afsagt den 30. september 2014

 

A
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Genoptagelse af sag om erhvervsevnetabserstatning

A pådrog sig i maj 2005 ved et trafikuheld en piskesmældslæsion. I april 2006 påbegyndte A, der var ufaglært, et natarbejde på fuld tid til sædvanlig løn for en ufaglært. Arbejdet var ikke fysisk krævende. Topdanmark, der var ansvarsforsikringsselskab ved trafikuheldet, afsluttede i juni 2006 erstatningssagen, og A fik bl.a. udbetalt mengodtgørelse, mens han ikke fik erstatning for erhvervsevnetab. As stilling blev i maj 2008 nedlagt. A måtte opgive et mere fysisk krævende job ved den samme virksomhed, og han havde herefter i en periode på ca. 6 måneder et job på fuld tid som chauffør. Efter han blev afskediget fra dette job, viste det sig, at han ikke var i stand til at skaffe sig arbejde på det normale arbejdsmarked med de helbredsmæssige gener, han havde. A søgte derfor om genoptagelse med krav om erhvervsevnetabserstatning.

Højesteret kom frem til, at sagens faktiske omstændigheder havde ændret sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning i 2006, idet A i 2009 på grund af generne fra færdselsuheldet i 2005 havde måttet opgive at fastholde et fuldtidsarbejde på normale vilkår for en ufaglært.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk