Hop til indhold
Højesteret

Genoptagelse af udeblivelsesdom nægtet 
14-08-2012 

Sag 127/2012

Kendelse afsagt den 14. august 2012.

 

BK Byg ved Bo Kristensen
mod
Bente Christensen og Erik Christensen

Genoptagelse blev nægtet, da bestemmelse om, at sikkerhed skulle stilles inden en bestemt dato, skulle forstås som den pågældende dag inden kontortids ophør, og da fristoverskridelsen blev tillagt afvisningsvirkning

Bo Christensen anmodede Retten i Århus om genoptagelse af en udeblivelsesdom, hvilket byretten imødekom på betingelse af, at han inden den 15. december 2011 indbetalte de ved dommen idømte sagsomkostninger. Han foretog fra Grønland en bankoverførsel, som blev oprettet den 15. kl. 15.48 grønlandsk tid, dvs. kl. 19.48 dansk tid. Beløbet blev debiteret hans konto den 16. og gik ind på rettens konto den 19. december 2011.

Byrettens bestemmelse om sikkerhedsstillelsen skulle forstås således, at betaling skulle ske den 15. december 2011 inden kontortids ophør, som ved den pågældende byret var kl. 15 dansk tid. Betalingen var derfor ikke rettidig, og der forelå ikke omstændigheder, som kunne medføre, at retten undtagelsesvist kunne undlade at tillægge fristoverskridelsen afvisningsvirkning. Genoptagelsen blev derfor nægtet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen.

 

Til top Sidst opdateret: 16-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk