Hop til indhold
Højesteret

Generhvervelse af førerret 
30-09-2015 

Sag 31/2015
 

 

Kendelse afsagt den 29. september 2015.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Spørgsmål om generhvervelse kunne indbringes for retten, da der var forløbet 3 år siden førerrettens administrative inddragelse

Ved dom af 11. juli 2012 blev T frakendt førerretten i 4 år og 6 måneder fra den 19. september 2010, hvor førerretten var administrativt inddraget. I februar 2014 anmodede T om generhvervelse.

Efter færdselslovens § 132, stk. 1, 2. pkt., kan spørgsmål om generhvervelse af førerretten tidligst indbringes for domstolene, ”når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden”.

Højesteret fastslog, at udtrykket ”når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden” skulle forstås således, at det også omfatter en periode, hvor førerretten har været inddraget administrativt, og at sagen derfor kunne realitetsbehandles. Betingelserne for generhvervelse var imidlertid ikke opfyldt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk