Hop til indhold
Højesteret

Gæsteprincippet ved omlægning af ledninger 
16-02-2017 

Sag 124/2016
 

Dom afsagt den 16. februar 2017

 

Frederiksberg Forsyning A/S,
Frederiksberg Kloak A/S,
Frederiksberg Fjernvarme A/S,
Frederiksberg Bygas A/S og
CTR I/S
mod
Metroselskabet I/S

 

Cityringlovens bestemmelser skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og retspraksis på området

Sagen angik betaling for omlægning af ledninger ved 4 metrostationer i forbindelse med Metroselskabets etablering af en cityring i København og på Frederiksberg.     

Højesteret kunne tiltræde, at cityringlovens § 7, stk. 5, nr. 2, skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og den retspraksis, der knytter sig hertil, herunder således at begrebet ”vejformål” ikke afgrænses alene i forhold til foranstaltninger, der ændrer vejens dimension og forløb, men således at også andre foranstaltninger, der tjener et vejteknisk eller færdselsmæssigt formål i bredere forstand, omfattes.

Højesteret lagde ligesom landsretten til grund, at anlægsprojekterne ved de 4 metrostationer hver især udgjorde sammensatte anlægsprojekter, der omfattede arbejder vedrørende både vej og bane. Efter retspraksis finder vejlovens gæsteprincip anvendelse på ledningsarbejder udført i forbindelse med sammensatte anlægsprojekter, selv om projektet ikke er begrundet i vejformål, og uanset hvilke dele af projektet der har nødvendiggjort ledningsarbejdet. Ledningsejerne skulle derfor betale for de omlægninger af deres ledninger, der var nødvendiggjort af anlægget af de 4 metrostationer.      

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk