Hop til indhold
Højesteret

Fristoverskridelse ikke undskyldelig 
19-09-2013 

Sag 168/2013
 

Dom afsagt den 19. september 2013

Rigsadvokaten
mod
T

Ikke undskyldeligt at fristen for at rejse krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling ved fejl fra forsvarerens side var overskredet. Landsretten havde ikke pligt til at vejlede om fristen  

Sagen vedrørte spørgsmål om, hvorvidt det var undskyldeligt, at T, efter fristens udløb, rejste krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.

Højesteret kom frem til, at tiltalte i sager om fristoverskridelser vedrørende erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, i modsætning til sager om fristoverskridelser vedrørende anke i straffesager, identificeres med forsvareren.

Højesteret kom endvidere frem til, at retten i den foreliggende situation, hvor T ved domsafsigelsen i straffesagen var bistået af en forsvarer, ikke havde pligt til at vejlede om adgangen til og fristen for at rejse krav om erstatning.

På denne baggrund bestemte Højesteret, at fristoverskridelsen ikke var undskyldelig.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 04-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk