Hop til indhold
Højesteret

Fri kæreadgang 
24-07-2015 

Sag 114/2015
 

Kendelse afsagt den 23. juli 2015   

 

Comfort Huse A/S
mod
Anja Andersen
og
Allan Wedel Andersen

 

Byrets afgørelse vedrørende et isoleret syn og skøn kunne frit kæres til landsretten

Byrettens afgørelse angik et syn og skøn, som byretten havde tilladt gennemført, selv om det ikke skete til brug for en verserende retssag. Spørgsmålet i sagen for Højesteret var, om retsplejelovens § 389 a afskar kære af afgørelsen til landsretten.

Højesteret fastslog, at beslutninger, der afsiges af byretten under en isoleret bevisoptagelse, ikke er omfattet af kærebegrænsningen i § 389 a. Byrettens afgørelse kunne således kæres til landsretten uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk