Hop til indhold
Højesteret

Frihedsberøvelse kunne opretholdes 
20-08-2015 

Sag 20/2015
 

Kendelse afsagt den 19. august 2015

 

A
mod
Rigspolitiet

Kvinde udsat for menneskehandel kunne frihedsberøves med henblik på udvisning

A, som var nigeriansk statsborger, blev i 2014 anholdt i Danmark og administrativt frihedsberøvet. Udlændingestyrelsen traf afgørelse om udvisning af hende, der to gange tidligere i 2012 og 2013 var blevet afvist og havde fået tilbud om en refleksionsperiode på 30 dage, idet hun havde været udsat for menneskehandel, men hun havde begge gange afbrudt forløbet. A var fortsat udsat for menneskehandel, og hun var på ny indrejst i Danmark i 2014 for at arbejde som prostitueret som følge af, at hun fortsat var udsat for pression fra bagmanden bag menneskehandlen. Center mod Menneskehandel havde forholdt sig tvivlende til, om A denne gang var motiveret for at tage imod tilbuddene under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel.

Højesterets flertal fastslog, at A kunne frihedsberøves. Gyldigheden af afgørelsen om udvisning kunne ikke prøves under denne sag, og der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at det var med urette, at udlændingemyndighederne vurderede, at betingelserne for at udvise A var opfyldt.

Byretten og landsretten var kommet til samme resultat.

Et mindretal i Højesteret stemte for, at frihedsberøvelsen af A ikke burde have været opretholdt.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk