Hop til indhold
Højesteret

Frihedsberøvelse burde ikke have været opretholdt 
22-01-2014 

Sag 224/2013
 

Kendelse afsagt 20. januar 2014   

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Frihedsberøvelse af kvinde udsat for menneskehandel burde ikke have været opretholdt

En kvinde med nigeriansk statsborgerskab og opholdstilladelse i Spanien blev anholdt i Danmark for at have henvendt sig til en civil betjent med tilbud om salg af seksuelle ydelser. Kvinden forklarede, at hun stadig skyldte penge til de bagmænd, der havde skaffet hende til Spanien, og hvis hun ikke betalte af på gælden, blev hendes familie truet. Center mod Menneskehandel udarbejdede en rapport, hvori det blev konkluderet, at kvinden 8 år tidligere var handlet til Spanien, og at der var et netværk, der holdt øje med kvinden. Udlændingestyrelsen traf afgørelse om udvisning af kvinden, og by- og landsret  opretholdt frihedsberøvelsen frem til udvisningen. Kvinden blev efterfølgende udsendt til Spanien.

Højesteret kom frem til, at de omstændigheder i form af ulovligt arbejde, som begrundede udvisningen, var en følge af, at kvinden havde været udsat for menneskehandel, og at det var uden betydning, at kvinden oprindeligt var handlet til Spanien og ikke til Danmark. Kvinden burde derfor ikke have været udvist, og frihedsberøvelsen burde ikke have været opretholdt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk