Hop til indhold
Højesteret

Frifundet for udvisning 
12-05-2016 

Sag 258/2015
 

Dom afsagt den 12. maj 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Kroatisk statsborger, som var fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse samt trusler, blev frifundet for påstand om udvisning

Den 46-årige T var fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder samt trusler og var herfor idømt 1 år og 6 måneders fængsel.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet, om T skulle udvises af Danmark.

Det fremgik af sagen blandt andet, at T var indrejst til Danmark som treårig, og at han aldrig har været i Kroatien og ikke taler kroatisk. T har fire børn i Danmark, heraf to mindreårige. Han har eneforældremyndigheden over de to mindreårige børn, som ikke har kontakt med deres mor. De er anbragt uden for hjemmet; de har regelmæssigt besøgt T i fængslet. T er tidligere straffet for en række forhold begået løbende over en lang årrække. 

Højesteret fastslog på grundlag af sagens konkrete omstændigheder sammenholdt med EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at udvisning – trods alvoren af Ts aktuelle kriminalitet og trods hans kriminelle løbebane - ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, idet udvisning ville være et uproportionalt indgreb i Ts ret til respekt for privatliv og familieliv. T blev derfor frifundet for anklagemyndighedens påstand om udvisning.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk