Hop til indhold
Højesteret

Frifindelse for trusler 
15-11-2012 

Sag 151/2012
 

Dom afsagt den 15. november 2012.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

T blev frifundet, da den trussel, som anklagemyndigheden havde begrænset tiltalen til i byretten, ikke var strafbar. Under anke af tilståelsessagen kunne landsretten ikke fravige tiltalen.

 

I en tilståelsessag mod T begrænsede anklagemyndigheden i byretten tiltalen til, at T havde truet med at give en person ”en omgang bank”. T blev idømt fængsel i 7 dage og udvist. Sagen blev anket til landsretten, som tiltrådte byrettens resultat, dog således, at T blev dømt for at skulle have udtalt, at han ville vente ved personens bopæl for at slå ham ihjel.

Højesteret udtalte, at den trussel, som anklagemyndigheden havde begrænset tiltalen til, efter de erkendte omstændigheder ikke var strafbar, hvorfor sagen ikke burde have været fremmet som en tilståelsessag i byretten. Anklagemyndigheden var under anke af sagen bundet af sin påtalebegrænsning i byretten. Den fravigelse af tiltalen, landsretten foretog med hensyn til truslens indhold, kunne under disse omstændigheder ikke ske, hvorfor landsretten ikke kunne dømme T som sket. T blev derfor frifundet. Dissens.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk