Hop til indhold
Højesteret

Frifindelse for optagelse med skjult kamera 
17-04-2012 

Sag 181/2011

Dom afsagt den 17. april 2012.

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Frifindelse for optagelse med skjult kamera til brug ved dokumentation af ulovlig handel med hunde

T1 og T2, der var henholdsvis fotograf og journalist på et tv-program, henvendte sig på F’s adresse under påskud af at ville købe en hundehvalp. Her optog de med skjult kamera billeder og lyd af F, mens hun befandt sig i sit køkken, der blev anvendt som fremvisnings- og salgslokale, og hvor der opholdt sig et større antal hunde. Billeder og lyd blev ikke slørede i tv-udsendelsen, hvor også F’s navn blev nævnt.

De tiltalte var blevet frifundet i byretten, men dømt i landsretten for uberettiget fotografering på et ikke frit tilgængeligt sted.

Flertallet i Højesteret udtalte, at fotografering med skjult kamera som udgangspunkt er forbundet med væsentlige betænkeligheder, og at en sådan fremgangsmåde kun kan være berettiget efter en nøje afvejning af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse. Optagelse med skjult kamera i F’s bolig skete netop dér på grund af boligens anvendelse til erhvervsmæssig handel, og flertallet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte den journalistiske vurdering af, at den ulovlige handel ikke kunne godtgøres uden skjult fotografering. Da udsendelsen rejste spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse om dyrevelfærd m.m., og da krænkelsen af F var beskeden, anså flertallet fotograferingen for lovlig. 

Mindretallet udtalte, at fotograferingen udgjorde en grov krænkelse af F’s ret til beskyttelse af sit privatliv og hjem, og at det strafbare forhold, der ønskedes dokumenteret ved optagelse med skjult kamera, var af beskeden samfundsmæssig betydning. Mindretallet bemærkede, at F efter retsplejelovens regler ville være beskyttet mod en tilsvarende fotografering fra politiets side, og at afsløringen af hundehandlen kunne være sket på anden måde. Efter en samlet afvejning fandt mindretallet derfor, at fotograferingen var strafbar.

Efter stemmeflertallet traf Højesteret derfor afgørelse om frifindelse af T1 og T2.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 17-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk