Hop til indhold
Højesteret

Frifindelse for injurier 
15-09-2015 

Sag 92/2014
 

Dom afsagt den 15. september 2015

 

Jordemoderforeningen som mandatar for A
mod
journalist B og ansvarshavende chefredaktør C

 

Udsagn i avisartikler om en jordemor var ikke strafbare

Jordemor A deltog i 2007 i behandlingen af en gravid kvinde, som blev indlagt med smerter. A injicerede ved en fejl kvinden med en overdosis morfin, og kvinden og det ufødte barn af­gik senere ved døden. De lægelige oplysninger i sagen viste, at den direkte årsag til kvindens død var perforation af galdeblæren, men at fejldoseringen havde været medvirkende til kvin­dens og det ufødte barns død.

Sagen angik, om journalist B og chefredaktør C havde overtrådt straffelovens injuriebestem­melser i forbindelse med udsagn om sagen i nogle avisartikler.

Højesteret fastslog, at udsagnene i artiklerne bedømt ud fra deres indhold og sammenhæng måtte forstås således, at A som led i sit arbejde havde begået en alvorlig faglig fejl ved indgi­velse af morfin og derved havde været medvirkende til kvindens og det ufødte barns død. Da udsagnene herom var sande, blev B og C frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk