Hop til indhold
Højesteret

Færdselslovens § 101 
03-12-2010 

Sag 300/2009

Dom afsagt den 3. december 2010.

A
mod
If Skadeforsikring

Et fald i en bus var ikke en følge af usædvanlig kørsel og derfor heller ikke omfattet af det objektive ansvar i færdselslovens § 101, stk. 1. 

Umiddelbart efter, at A var steget ind i en bybus, faldt hun, og fik ifølge skadestueattest konstateret ømhed og indskrænket bevægelighed i sin højre skulder. Ifølge A og et vidne i bussen skyldtes faldet, at bussen startede med et usædvanligt ryk. Chaufføren afviste, at dette var tilfældet, da motoren i bussen var en gasmotor med en lille ydeevne. Det var derfor ikke muligt at foretage en kraftig acceleration.  

Højesteret udtalte, at det objektive ansvar efter ordlyden af færdselslovens § 101, stk. 1, omfatter skader forvoldt ved ”færdselsuheld”. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at man herved har videreført den hidtidige afgrænsning ”skader forvoldt ved påkørsel, sammenstød, væltning eller andre lignende kørselsuheld”. For at der kan være tale om et ”færdselsuheld”, skal der således foreligge et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssigt usædvanligt. Højesteret fandt ikke, at A havde godtgjort, at der forelå et sådan et kørselsmæssigt usædvanligt forhold, og tiltrådte derfor, at faldet i bussen ikke kunne anses for forvoldt ved et færdselsuheld omfattet af færdselslovens § 101, stk. 1. Højesteret fandt det heller ikke godtgjort, at buschaufføren havde handlet ansvarspådragende.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 07-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk