Hop til indhold
Højesteret

Fransk kørekort som grundlag for førerret i Danmark 
22-12-2015 

Sag 124/2015
 

 

Dom afsagt den 22. december 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Fransk kørekort udstedt i frakendelsesperioden, og uden at kontrollerende køreprøve og A/T-kursus var gennemført, skulle anerkendes som grundlag for førerret i Danmark

T blev med virkning fra juni 2004 frakendt førerretten ubetinget i 5 år for spirituskørsel. I oktober 2004 fik T udstedt et fransk kørekort. I oktober 2011, efter frakendelsesperiodens udløb, blev T stoppet for en hastighedsforseelse. Sagen angik, om T ved denne kørsel havde overtrådt færdselslovens § 56, stk. 1, om kørsel uden at have erhvervet kørekort. Hoved­spørgsmålet var, om Ts franske kørekort skulle anerkendes som grundlag for førerret i Dan­mark, selv om T ikke havde bestået en kontrollerende køreprøve og et kursus i alkohol, narko og trafik (A/T-kursus), og selv om Ts franske kørekort var udstedt i frakendelsesperioden.

Højesteret fastslog, at det EU-retlige princip om gensidig anerkendelse af kørekort var til hin­der for at stille krav til T om at gennemføre en kontrollerende køreprøve og et A/T-kursus. Højesteret fastslog endvidere, at selv om Danmark efter artikel 11, stk. 4, i 3. kørekortdirektiv var forpligtet til ikke at anerkende gyldigheden af Ts kørekort, fordi det var udstedt inden frakendelsesperiodens udløb, fremgik denne forpligtelse ikke af færdselsloven eller kørekort­bekendtgørelsen. Da artikel 11, stk. 4, ikke var implementeret, var der ikke hjemmel til at straffe T, som derfor blev frifundet.  

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk