Hop til indhold
Højesteret

Fransk advokat havde ikke møderet for landsretten 
13-08-2018 

Sag 39/2018
 

Kendelse afsagt den 10. august 2018

 

A
mod
B

 

Fransk advokat (avocat) med møderet for franske appelretter havde ikke ret til at møde for landsretten

Sagen angik, om en fransk advokat (avocat) med møderet for franske appel­retter havde ret til at møde for landsretten, selv om han ikke havde bestået prøven for at få møderet for landsret.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fra­vige reglen om, at møderet for landsret er forbeholdt advokater, der har bestået prøven i hen­hold til retsplejelovens § 133. Højesteret bemærkede, at kra­vet om bestået prøve som betingelse for møderet for landsret ikke indebærer restriktioner i EU-advokaters muligheder for at udøve advokatvirksomhed her i landet, som er uproportiona­le i forhold til det legitime formål, som begrunder kravet, nemlig ønsket om at sikre klienternes behov for repræsentation ved en kvalificeret ad­vokat.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk