Hop til indhold
Højesteret

Frakendelse af førerretten 
17-08-2018 

Sag 108/2017
 

Dom afsagt den 17. august 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Frakendelse af førerretten i Danmark, som opfølgning på en tysk dom om frakendelse af førerretten i Tyskland, var ikke i strid med forbuddet mod dobbelt straf

En tysk domstol frakendte i november 2014 T førerretten i Tyskland i 9 måneder, idet han i september 2014 havde ført bil i Tyskland med en alkoholpromille i blodet på 1,92.

På baggrund af T’s spirituskørsel i Tyskland rejste anklagemyndigheden i september 2015 tiltale mod ham med påstand om frakendelse af førerretten i Danmark.

Byretten frakendte T førerretten i Danmark i 3 år, hvilket blev stadfæstet af landsretten.

For Højesteret var sagens hovedspørgsmål, om EU-regler, herunder tredje kørekortdirektiv og artikel 50 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (forbuddet mod dobbelt straf), var til hinder for, at der efter den tyske dom blev rejst sag her i landet om frakendelse af førerretten i Danmark.

Højesteret udtalte bl.a., at tredje kørekortdirektiv ikke indeholder regler, der er til hinder for en sådan sag, og at førerretsfrakendelsessagen i Danmark ikke udgjorde en ny strafforfølgning i strid med EU-Charterets artikel 50. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fastsætte en kortere frakendelsestid end 3 år.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk