Hop til indhold
Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret og udvisning 
19-11-2018 

Sag 124/2018

Dom afsagt den 19. november 2018


Anklagemyndigheden
mod
T


Syrienkriger, som var straffet med fængsel i 4 år, blev frakendt dansk indfødsret og udvist med indrejseforbud for bestandig

T var dømt for i 2013 at have ladet sig hverve som "kæmper" til terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien og at have ladet sig træne i våbenbrug mv., og blev straffet med fængsel i 4 år.

T havde både dansk og tunesisk statsborgerskab.

For Højesteret angik sagen spørgsmålet om frakendelse af dansk indfødsret og om udvisning.

Højesteret fandt efter en konkret proportionalitetsvurdering, at hverken frakendelse af dansk indfødsret eller udvisning med indrejseforbud udgjorde et uproportionalt indgreb i forhold til T. Højesteret lagde herved især vægt på alvoren og karakteren af den begåede kriminalitet, og fandt endvidere, at hensynet til T’s familieliv og privatliv i Danmark ikke talte afgørende imod frakendelse af dansk indfødsret og udvisning.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele dommen 

Læs landsrettens dom

Læs byrettens dom

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk