Hop til indhold
Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret og udvisning 
14-11-2017 

Sag 119/2017
 

Dom afsagt den 14. november 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Syrienskriger straffet med fængsel i 6 år, frakendt dansk indfødsret og udvist med ind­rejseforbud for bestandig.

T havde to gange, dels i 2013, dels i 2015, ladet sig hverve som ”kæmper” til terrororganisa­tionen Islamisk Stat i Syrien. Han havde desuden forsøgt at støtte organisationen økonomisk, og han havde offentligt billiget en terrorhandling begået i Danmark. 

Sagen angik strafudmålingen samt spørgsmålene om frakendelse af dansk indfødsret og ud­visning.

Højesteret vurderede, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at forhøje straffen på fængsel i 6 år.

T havde dobbelt statsborgerskab, og efter en konkret proportionalitetsvurdering blev han fra­kendt dansk indfødsret og udvist.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk