Hop til indhold
Højesteret

Fradragsbegrænsning 
01-04-2014 

Sag 213/2012
 

Dom afsagt den 1. april 2014

 

Codan Forsikring A/S
og
Codan A/S
mod
Skatteministeriet

 

Datterselskabers tab kunne ikke øge forsikringsselskabs skattefradrag

Codan Forsikrings adgang til at fradrage forsikringsudbetalinger mv. i sin skattepligtige indkomst var begrænset af selskabets skattefri udbytter og aktie- og ejendomsavancer. Ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen skulle Codan Forsikring medregne ikke-sambeskattede datterselskabers skattefri udbytter og avancer.

Højesteret fastslog, at Codan Forsikring ikke havde ret til at medregne datterselskabernes tab på aktier og ejendomme ved opgørelsen af fradragsbegrænsningen. Datterselskabernes tab kunne således ikke øge Codan Forsikrings skattefradrag.

Landsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk