Hop til indhold
Højesteret

Fradrag i grundværdi 
06-12-2013 

Sag 48/2012
 

Dom afsagt den 6. december 2013

 

Rødekro Andelsboligforening
mod
Skatteministeriet

 

Ikke fradrag for stianlæg og ikke yderligere fradrag for anlæg til fjernvarme

Sagen angik, om Rødekro Andelsboligforening efter en tidligere gældende bestemmelse i vurderingsloven var berettiget til fradrag i grundværdien for udgifter til et stianlæg eller en del heraf, samt om andelsboligforeningen var berettiget til et yderligere fradrag for hoved- og fordelingsledning til fjernvarme i tillæg til det, som allerede skønsmæssigt var givet andelsboligforeningen.

Højesteret fastslog, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte landsskatterettens konkrete vurdering af, at ingen del af stianlægget kan anses for en del af et hovedanlæg, der øger værdien af andelsboligforeningens grund i ubebygget stand. Højesteret fastslog endvidere, at andelsboligforeningen ikke havde godtgjort, at landsskatterettens skønsmæssige ansættelse af udgifterne til etablering af hovedledning til fjernvarme var åbenbart urimelig eller hvilede på et forkert grundlag.

Andelsboligforeningen var således ikke berettiget til fradrag for stianlæg eller til yderligere fradrag for anlæg til fjernvarme. 

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk